Phòng thoát ở Việt Nam | Thoát trò chơi

Trò chơi thoát hiểm là một loại hình giải trí thịnh hành ở Việt Nam. Trong một giờ, bạn sẽ bị nhốt trong một căn phòng còn lại để tìm manh mối, chìa khóa hoặc câu đố ẩn và giải chúng để trốn thoát. Việc bạn có thể bước ra là người chiến thắng hay không phụ thuộc vào sự thông minh, sáng tạo và tinh thần đồng đội của bạn. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các phòng thoát hiểm tốt nhất do các công ty khác nhau cung cấp. Bạn có phải là đối thủ?

Tìm thấy
trong

Trò chơi trốn thoát mới trong Việt Nam


Đánh giá mới nhất về phòng thoát hiểm ở Việt Nam


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.